فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

فارسی دوره ی اول متوسطه

پاورپوینت فارسی دوره ی اول متوسطه ی اول

قیمت : 800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل 8 انرژی وتبدیل های آن پایه ی هفتم

فصل 8 انرژی وتبدیل های آن پایه ی هشتم

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات اجتماعی درس دوازدهم کلاس ششم

مطالعات اجتماعی درس دوازدهم کلاس ششم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اسامی گل ها به انگلیسی

تمام گل ها در این فایل به صورت انگلیسی است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایران و منابع انرژی

ایران و منابع انرژی کلاس ششم سال 97

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل